ยินดีต้อนรับสู่งานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค จังหวัดเชียงใหม่ You visitor number

Since 1 July 2001
 
สมัครสมาชิก
Log In และ Profile
แนะนำองค์กร
บุคลากร
งานและบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานการณ์เอดส์
ความรู้ทั่วไป
องค์กรด้านเอดส์
GOs
NGOs
PWH/A
กิจกรรม
เว็บใส วัยสวย
สมุดเยี่ยม
Web Board
Download
Software
Data AIDS
กระทรวงสาธารณสุข
สาธารณสุขเชียงใหม่
กระทรวงสาธารณสุข   Home
บอกต่อเพื่อนๆ เรื่อง HelloDiscount.com  ติดต่อเรา

งานและบริการด้านเอดส์

งานที่ 1
 
 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านเอดส์
: สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ติดเชื้อที่มีอาการ
: อัตราการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มประชากรต่างๆ

: ข้อมูลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์

: ฯลฯ
 

งานที่ 2
 
 
ประสานงานการศึกษาดูงาน

: ชุมชน

: สถานบริการ
: แพทย์ทางเลือก
: ฯลฯ
 
งานที่ 3
 
 
 
อยู่ในระหว่างการจัดทำ
 
 
 
 

 เครื่อข่ายการแพทย์

 หน่วยงานส่วนภูมิภาค


 
   
Home บุคลากร บริการ สถานการณ์เอดส์ ถาม-ตอบปัญหา ติดต่อเรา
Copyright © 2001 กลุ่มงานควบคุมโรคเอดสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ถ้าท่านมีปัญหาประการใด กรุณาติดต่อ aids@chiangmaihealth.com
หรือโทรศัพท์ติดต่อ (053) 211048-50 ต่อ 131 หรือ 141
Designed by Yuttasak Srisomboon