ยินดีต้อนรับสู่งานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค จังหวัดเชียงใหม่ You visitor number

Since 1 July 2001
 
สมัครสมาชิก
Log In และ Profile
แนะนำองค์กร
บุคลากร
งานและบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานการณ์เอดส์
ความรู้ทั่วไป
องค์กรด้านเอดส์
GOs
NGOs
PWH/A
กิจกรรม
เว็บใส วัยสวย
สมุดเยี่ยม
Web Board
Download
Software
Data AIDS
กระทรวงสาธารณสุข
สาธารณสุขเชียงใหม่
กระทรวงสาธารณสุข   Home
บอกต่อเพื่อนๆ เรื่อง HelloDiscount.com  ติดต่อเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์
 วันเอดส์โลก

World AIDS Day

1.สร้างกระแสในกลุ่มนักเรียน โดยแจกไปรษณียบัตร ให้เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมลดปัญหาเอดส์ ส่งมาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อคัดเลือกนำออกอากาศทางวิทยุ และจับฉลากมอบรางวัลในวันที่ 1 ธ.ค. 2544 (จะจัดส่งไปรษณียบัตรและสมุดโน๊ตให้นักเรียนแต่ละอำเภอ โดยผ่านทางส่วนปฏิบัติการเอดส์อำเภอ/กิ่งอำเภอทุกแห่ง ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน 2544)
2. ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป (ทำโพล) เกี่ยวกับปัญหาเอดส์ และการมีส่วนร่วมแก้ไขของชาวเชียงใหม่
3. จัดรายการพิเศษทางวิทยุ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2544 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.25 และ สอดแทรกในรายการวิทยุอื่นๆ
4. ออกรายการ "ข่าวบ้าน ล้านนา" สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2544 เวลา 15.00 น. - 16.00 น.
5. จัดเวทีแสดงดนตรี "สานฝัน ปันรัก" ที่อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เครื่อข่ายการแพทย์

 หน่วยงานส่วนภูมิภาค
กระทรวงสาธารณสุข

วัยรุ่นไทย.com

กรมควบคุมโรคติดต่อ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

30 บาท รักษาทุกโรค

กองโรคเอดส์
   
Home บุคลากร บริการ สถานการณ์เอดส์ ถาม-ตอบปัญหา ติดต่อเรา
Copyright © 2001 กลุ่มงานโรคเอดสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ถ้าท่านมีปัญหาประการใด กรุณาติดต่อ aids@chiangmaihealth.com
หรือโทรศัพท์ติดต่อ (053) 211048-50 ต่อ 131 หรือ 141