ยินดีต้อนรับสู่งานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค จังหวัดเชียงใหม่ You visitor number

Since 1 July 2001
 
สมัครสมาชิก
Log In และ Profile
แนะนำองค์กร
บุคลากร
งานและบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานการณ์เอดส์
ความรู้ทั่วไป
องค์กรด้านเอดส์
GOs
NGOs
PWH/A
กิจกรรม
เว็บใส วัยสวย
สมุดเยี่ยม
Web Board
Download
Software
Data AIDS
กระทรวงสาธารณสุข
สาธารณสุขเชียงใหม่
กระทรวงสาธารณสุข   Home
บอกต่อเพื่อนๆ เรื่อง HelloDiscount.com  ติดต่อเรา

 

งานควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ยินดีต้อนรับ
 แด่ผู้ติดเชื้อเอดส์
 

 เครื่อข่ายการแพทย์

 หน่วยงานส่วนภูมิภาค
กระทรวงสาธารณสุข

วัยรุ่นไทย.com

กรมควบคุมโรคติดต่อ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

30 บาท รักษาทุกโรค

กองโรคเอดส์
   
Home บุคลากร บริการ สถานการณ์เอดส์ ถาม-ตอบปัญหา ติดต่อเรา
Copyright © 2001 กลุ่มงานควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ถ้าท่านมีปัญหาประการใด กรุณาติดต่อ aids@chiangmaihealth.com
หรือโทรศัพท์ติดต่อ (053) 211048-50 ต่อ 131 หรือ 141