ยินดีต้อนรับสู่งานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค จังหวัดเชียงใหม่ You visitor number

Since 1 July 2001
 
สมัครสมาชิก
Log In และ Profile
แนะนำองค์กร
บุคลากร
งานและบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานการณ์เอดส์
ความรู้ทั่วไป
องค์กรด้านเอดส์
GOs
NGOs
PWH/A
กิจกรรม
เว็บใส วัยสวย
สมุดเยี่ยม
Web Board
Download
Software
Data AIDS
กระทรวงสาธารณสุข
สาธารณสุขเชียงใหม่
กระทรวงสาธารณสุข   Home
บอกต่อเพื่อนๆ เรื่อง HelloDiscount.com  ติดต่อเรา

สรุปสถานการณ์โรคเอดส์

ผู้ป่วยเอดส์
 
จำนวนผู้ป่วยเอดส์จำแนกรายเดือน แยกรายปี
จำนวนผู้ป่วยเอดส์จำแนกตามปัจจัยเสี่ยง แยกรายปี
จำนวนผู้ป่วยเอดส์จำแนกตามอาชีพ แยกรายปี
จำนวนผู้ป่วยเอดส์จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
จำนวนผู้ป่วยเอดส์จำแนกตามภูมิลำเนา แยกรายปี
โรคติดเชื้อฉวยโอกาสของผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับรายงานสูงสุด 5 อันดับแรก
 

ู้ติดเชื้อที่มีอาการ
 
จำนวนผู้ติดเชื้อที่มีอาการจำแนกรายเดือน แยกรายปี
จำนวนผู้ติดเชื้อที่มีอาการจำแนกตามปัจจัยเสี่ยง แยกรายปี
จำนวนผู้ติดเชื้อที่มีอาการจำแนกตามอาชีพ แยกรายปี
จำนวนผู้ติดเชื้อที่มีอาการจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
จำนวนผู้ติดเชื้อที่มีอาการจำแนกตามภูมิลำเนา แยกรายปี
โรคติดเชื้อฉวยโอกาสของผู้ติดเชื้อที่มีอาการที่ได้รับรายงานสูงสุด 5 อันดับแรก
 

รายงานความชุกของการติดเชื้อ
 
สรุปการเฝ้าระวังการติดเชื้อ HIV จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2549
 
โครงการ NAPHA
สรุปจำนวนผู้เข้าโครงการ NAPHA
 

 เครื่อข่ายการแพทย์

 หน่วยงานส่วนภูมิภาค


     
Home บุคลากร บริการ สถานการณ์เอดส์ ถาม-ตอบปัญหา ติดต่อเรา
Copyright © 2001 กลุ่มงานควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ถ้าท่านมีปัญหาประการใด กรุณาติดต่อ aids@chiangmaihealth.com
หรือโทรศัพท์ติดต่อ (053) 211048-50 ต่อ 131 หรือ 141
Designed by Yuttasak Srisomboon